Home
/
Çözümlerimiz
/
PEP and Sanction Check

PEP ve Sanction Check

Global Know Your Customer (Müşterini Tanı) Desteği

MemberCheck'in piyasa lideri çözümleri, Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanıyla Mücadele mevzuatlarına uymanıza yardımcı olmak için FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından sağlanan yönergelere uygun olarak geliştirilmiştir.

Sorunsuz Bir Şekilde Uyum

MemberCheck, varolan ve potansiyel müşterilerinizi global PEP/Sanction ve Olumsuz Medya veri kaynakları üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde taramanızı sağlar. Bu taramalar, web arayüzünden yapacağınız bireysel ve grup taramalarıyla ya da MemberCheck’in API sistemini uygulamalarınıza entegre ederek gerçekleştirilir. Taramalarınızı doğru hedeflemek ve uyumluluk yükümlülüklerinizi yerine getirebilmek için MemberCheck'in tarama filtrelerini kullanın ve Entegre Due Diligence kullanarak müşteri risk değerlendirmesi kararlarınızı kolayca değerlendirin.

Tarama

Geçici bir bireysel ya da şirket taraması gerçekleştirin ya da grup taraması seçeneği ile müşteri veri tabanınızdaki isimleri tek bir işlemde toplu bir şekilde tarayın.

Devamlı İzleme

PEP/Sanction veOlumsuz Medya veri kaynakları ile gerçekleştirilen otomatik günlük taramalar ile daha önce eşleşme sağladığınız profillerde veya müşterilerinizi etkileyecek bilgilerde oluşabilecek değişimler hakkında bildirimler alın.

Due Diligence (Müşteri Risk Değerlendirmesi)

Gelişmiş Müşteri Risk değerlendirmesi ile uyumluluğunuzu sağlamlaştırarak var olan veya potansiyel müşterileriniz için oluşabilecek riskleri değerlendirip kararlarınızı belirleyin.

Akıllı Parametreler

Kuruluşunuzun mevzuata ilişkin yükümlülüklerini karşılamak için tarama parametrelerinizi ve izleme listesi seçeneklerini özelleştirin.

Kapsamlı Raporlama

Kapsamlı PDF, Word ve Excel raporları oluşturup indirebilme seçeneği elde ederek denetim ve Know Your Customer (Müşterini Tanı)gerekliliklerinizi karşılayın.

Beyaz Liste

Müşteri risk değerlendirmesi sürecinizde karşınıza çıkabilecek ‘yanlış eşleşme’ uyarılı profilleri beyaz listeye alarak gelecekte oluşabilecek iş yükünüzü azaltın.

Güvenlik

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler (PII) şifrelenir, tüm veriler beklemede tutulur ve aktarım sırasında güvence altına alınır. Çok faktörlü kimlik doğrulama sistemi ile hesabınız güvenle korunur.

Rol Tabanlı Erişim

Tarama, raporlama ve yönetim seçeneklerine önceden belirlediğiniz rolleri atayıp, basit veya gelişmiş erişim özellikleri ile sistemde kontrol sağlayın. Ayrıca bireysel kullanıcılar için özellik erişimini kişiselleştirerek daha ayrıntılı izin seçenekleri elde edin.

API Erişimi

Verilerinizi dilediğiniz şekilde kendi program/yazılımınızda görüntüleyin. MemberCheck REST API ile entegrasyon sağlayarak bireysel ya da toplu taramalar gerçekleştirip gerçek zamanlı sonuçlar elde edin.

Sağlam, Güvenilir ve Kapsamlı Veri

MemberCheck sizlere PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler), resmi yaptırıma tabi kişiler/şirketler ve çıkar grupları/kişileri hakkında en ayrıntılı ve en güvenilir verilere erişim sağlar.Ayrıca global veri sağlayıcılarla ortaklık kurarak müşterilerinizi tanıma olanağı sunar.

Her gün güncellenen PEP/Sanction ve Olumsuz Medya veri tabanı

Yerel ve saygın medya kaynaklarının günlük olarak taranması

Otoriteler tarafından henüz duyurulmamış güncelleme ve değişiklikleri ortaya çıkaran rutin liste karşılaştırması

Mevzuatı belirleyen kurumlar tarafından dağıtılan verilerin takibi

Sıkı kalite güvencesi prosedürlerine tabi olan PEP/Sanction profilleri

Sanction (Yaptırım) web sitelerini inceleme üzerine özelleştirilmiş yazılım

tricycle

Diğer Çözümler

Devamlı izleme yok

Veriler manuel toplanır ve incelenir

Gezinmesi zor ve problematik sistemler

Gizli maliyetler ve karmaşık müşteri tanımlama süreçleri

Hızlı güncellenmeyen izleme listesi verileri

Yetersiz API entegrasyonu

Limitli kapsam

Yetersiz filtreleme özelliklerine sahip sistemler

motobike
MemberCheck

Gerçek zamanlı risk takibi

Makine öğrenimi ve yapay zeka ile oluşturulan izleme listesi veri tabanı

Sezgisel ve erişilebilir web arayüzü

Gizli maliyetsiz şeffaf ücretlendirme

Günlük güncellenen veriler

Ek ücretsiz çoklu kullanıcı erişimi

Güvenilir/Sağlam API entegrasyonu

Global PEP/Sanction ve Olumsuz Medya kapsamı

Yanlış eşleşmelerin önüne geçebilen akıllıfiltreleme sistemi

Demo talep edin

Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) Nedir?

Siyasi NüfuzSahibi Kişiler (PEP), devlet kurumlarında, sivil toplum örgütlerinde, hayır kurumları ya da kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi uluslararası organizasyonlarda görev alan veya önemli bir pozisyona sahip bireylerdir. Bu bireylerin aile üyeleri ve akrabaları da aynı şekilde PEP/RCA olarak sınıflandırılmaktadır.

Siyasi NüfuzSahibi Kişiler (PEP) genellikle bütçeleme, fon harcama, hibeleri onaylama ve satın alma süreçlerini denetleme otoritesine sahip kişilerdir ve bu da onları rüşvet, yolsuzluk ve sahteciliğe karşı savunmasız hale getirir. Bu nedenle şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmek ve müşterilerini tanımlamalarıyla ilişkili riskleri belirleyip yönetebilmek için Know Your Customer (Müşterini Tanı) süreci olarak bilinen müşteri tanımlama süreçleri esnasında taramalarını doğru bir şekilde yapması gerekmektedir. PEP olarak sınıflandırılabilecek kişilere örnekler şunlardır:

  • Kamu yöneticileri
  • Kıdemli politikacılar
  • Üst düzey askeri yetkililer
  • Üst düzey yargıçlar
  • Çok uluslu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri
  • STK yöneticileri
  • Kar amacı gütmeyen kurumların yöneticileri
  • Vakıf yöneticileri

Şirketler, KaraParanın Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme (AML/CTF) programlarının bir parçası olarak, iş yaptıkları Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin (PEP) riskini belirlemek ve değerlendirmeye yardımcı olmak için kullandıkları süreci yönetmekle yükümlüdür.

Sanctions (Yaptırımlar) Nedir?

Sanctions (Yaptırımlar),yaptırım uygulanan bir ülkenin katılabileceği faaliyetleri kısıtlamak içinBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve hükümet organları tarafından uygulanan global önlemlerdir. Ülkelere, bireylere ve şirketlere kısıtlamalar uygulanmakla birlikte yalnızca bunlarla sınırlı değildir.

Şirketler Sanction (Yaptırım) regülasyonlarına nasıl uyum sağlayabilir?

Öncelikle şirketler bireylere, şirketlere ve bulundukları ülkelerde uygulanan yaptırımlara uyduklarından emin olmak için uygun veri kaynaklarını tarayan bir yaptırım programına sahip olmalıdır. Herhangi bir bireye veya şirkete yaptırım uygulandığı tespit edildikten sonra işletme, yaptırıma tabi mal veya hizmetleri yaptırıma tabi tutulan bireye veya şirkete sağlamayı bırakmalı, bulguları ilgili yönetim organına bildirmelidir. Yaptırım uygulanan kişi veya şirketle faaliyetlerin durdurulmaması, ceza gerektiren bir suç olarak sınıflandırılır ve yaptırımlar ile sonuçlanır.

Riskinizi Azaltın!

Ücretsiz Deneyin